E naložbe,

Računovodske storitve, finančno in poslovno svetovanje d.o.o.

Enaložbe

Dodatne storitve

Ob storitvah, ki jih nekateri paketi že vsebujejo, lahko naknadno naročite tudi:

 

 • sestavljanje poročil za Banko Slovenije
 • poročanje pokojninskemu zavodu za pokojninsko dobo (obrazec M4)
 • poročanje davčni upravi o prejemkih fizičnih oseb (dohodnina)
 • poročanje državnim inštitucijam: zavodu za statistiko, DURS, AJPES, Banka Slovenije...
 • obračun obresti in izdelavo opominov za plačilo
 • izdelavo predlogov za kompenzacijo, asignacijo, cesijo
 • medletne izkaze poslovanja
 • medletni obračun amortizacije in revalorizacije
 • prijavo ali odjavo delavca
 • plačilo v tujino
 • izdelavo investicijskega načrta
 • pomoč pri poslovanju podjetja in pridobivanju kratkoročnih likvidnih sredstev
 • načrtovanje, usklajevanje in usmerjanje finančne dejavnosti družbe
 • spremljanje finančnega stanja družbe in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • arhiviranje knjigovodskih listin in podatkov
 • prinašanje in vračanje knjigovodskih listin
 • davčno, finančno in pravno svetovanje
 • izdelava elaboratov ter pomoč pri pridobivanju subvencij, nepovratnih sredstvih...
 • druga dela po dogovoru
 • administrativne storitve

 

Vse storitve opravljamo tekoče in s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih, ki so v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo.

Naročniku je v vsakem trenutku dosegljivo stanje dobaviteljev in kupcev.

Naročnika sproti obveščamo o rezultatih poslovanja, spremembah na področju računovodstva in financ ter opozarjamo na morebitne napravilnosti in pomankljivosti pri finančno računovodskem poslovanju. Vsi naši zaposleni računovodje imajo licenco za opravljanje dejavnosti, družba pa je za primer storjenih strokovnih napak ustrezno zavarovana.

 

Nahajate se v: O podjetju Storitve in paketi Dodatne storitve

Kontakt

Vedno smo vam na voljo za kakršnekoli informacije...